Welkom bij de Talingstraat

LMC Pro is een kleine school voor praktijkonderwijs in Oud Charlois. Op een van de mooiste plekken aan de Boergoensevliet op de hoek van de Talingstraat staat een gezellig schoolgebouw waarin elke dag praktijk is te beleven. 

In de zomer van 2015 is dit gebouw helemaal gerenoveerd en aangepast aan de wensen van de tijd.

In het gebouw wordt onderwijs gegeven in vakken als Nederlands, taal, rekenen, cultuur en maatschappij en Engels. Daarnaast wordt heel veel aandacht besteed aan het werken en leren in de praktijk.
Op school zijn er veel mogelijkheden voor interne stage en buiten school wordt met veel bedrijven en instellingen samengewerkt voor externe stage. De leerlingen kunnen zich oriënteren op Techniek, Zorg en Welzijn, Detailhandel en Horeca.

LMC Pro Talingstraat gaat uit van de individuele ontwikkeling van elk kind. Ons handelen is er dan ook gericht om de optimale leer/werk-route voor de leerling samen te ontdekken en te volgen. Dit komt o.a. tot uiting doordat alle leerlingen volgens een individueel ontwikkelplan (dat noemen wij IOP) werken.
Leerling, ouders en school bepalen samen de leerroute van het kind. De school is voor veel leerlingen en ouders aantrekkelijk. Toch wil de school niet groter worden dan 170 leerlingen. De kleine  klassen zijn ongeveer 15 leerlingen groot.
Op deze site is veel te vinden over onze visie op het onderwijs en het omgaan met leerlingen binnen het Praktijkonderwijs.

Klik hier voor een kennismakingsfilmpje op YouTube.

Home